مشکل ، مسئله مقایسه آمریکایی دونالد ترامپ

مشکل ، مسئله: مقایسه آمریکایی دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار پزشکی تسریع تحقیق در عملکرد مغز با تولید مینی مغزهای سه بعدی

محققان در انستیتو تحقیقاتی هوستون مینی مغزهایی را با استفاده از سلول های بنیادی انسانی تولید کرده اند که شرایط را جهت ردیابی سریع فرایند ترمیم در سیستم عصبی مرک

تسریع تحقیق در عملکرد مغز با تولید مینی مغزهای سه بعدی

تسریع تحقیق در عملکرد مغز با تولید مینی مغزهای سه بعدی

عبارات مهم : سیستم

محققان در انستیتو تحقیقاتی هوستون مینی مغزهایی را با استفاده از سلول های بنیادی انسانی تولید کرده اند که شرایط را جهت ردیابی سریع فرایند ترمیم در سیستم عصبی مرکزی مساعد می کنند.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، در حال حاضر، زیاد از ظروف کشت سلولی دو بعدی جهت کشت سلولی و مطالعات با اهداف متفاوت استفاده می شود که به خوبی قادر به تقلید برهمکنش های سلولی با یکدیگر نیستند.

تسریع تحقیق در عملکرد مغز با تولید مینی مغزهای سه بعدی

در سال های گذشته جهت حل این مسئله مدل های مغزی سه بعدی تولید شده است است ولی تولید آن ها چندین هفته و ماه طول می کشد و گاها سلول های بالغ و یا برهمکنش های سلولی کاملی در آن ها شکل نمی گیرد.

در مطالعه جدید، دکتر رابرت کرنیک و همکارانش در انستیتو تحقیقاتی هوستون سیستم جدیدی را جهت کم کردن وقت مورد نیاز جهت تولید این مدل های مغزی ارائه کرده اند که به آنها توانایی غربالگری داروها و مطالعه پشت پرده موتاسیون های بیماری زا را می دهد.

محققان در انستیتو تحقیقاتی هوستون مینی مغزهایی را با استفاده از سلول های بنیادی انسانی تولید کرده اند که شرایط را جهت ردیابی سریع فرایند ترمیم در سیستم عصبی مرک

کرنیک و همکارانش روی آستروسیت های مغزی فوکوس کردند که نقش حمایتی و تغذیه ای جهت نورون های مغزی دارند و به زیاد کردن تعداد و قدرت ارتباطات عصبی در مغز و طناب نخاعی کمک می کنند.

کرنیک و همکارانش، آستروسیت ها را به صورت مینی مغزهای سه بعدی مهندسی کردند. آرایش فضایی ایجاد شده است بوسیله این امر منجر به بلوغ آستروسیت های و نورون های مجاور آنها شد.

این نخستین بار است که از روش تولید ارگانوئید جهت تولید آستروئیدها استفاده می شود که حاوی جمعیت های خاص آستروسیتی هستند. به گفته کرنیک می توان از این سیستم جهت تولید آستروسیت های بالغ استفاده کرد و سپس برهمکنش آنها با نورون های متفاوت را مورد بررسی قرار داد.

تسریع تحقیق در عملکرد مغز با تولید مینی مغزهای سه بعدی

واژه های کلیدی: سیستم | استفاده | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs